Středa, 22 března, 2023
aktualne

Otcové si budou moci při narození dítěte vybrat 14denní dovolenou

Dva týdny placeného volna pro otce, i když matka pobírá současně mateřské nebo rodičovský příspěvek. Tuto novinku přináší novela Zákoníku práce (ZP) a dalších předpisů, kterou připravilo Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny (MPSVR) SR. Jde o transpozici směrnic EU do právního řádu SR, kterou ve čtvrtek schválila vláda. Novela by měla být účinná od října 2022.

Cílem právní úpravy je podle MPSVR podpora rovnoměrnějšího rozdělení pečovatelských povinností mezi ženami a muži a vytvoření pouta mezi otcem a dítětem již v raném věku dětí, co nejdříve po narození.

„Otcové na Slovensku si budou moci od 1. října v prvních šesti týdnech po narození dítěte vybrat 14-ti denní otcovskou dovolenou. Samozřejmě nejde o povinnost, ale o možnost, chce-li otec strávit první dva týdny po narození svého dítěte spolu s maminkou či už jí pomoci, nebo přežít společně jako rodina tuto šťastnou chvíli, tato právní úprava mu to umožňuje. Jde o lepší sladění pracovního a rodinného života. Tuto otcovskou dovolenou nebude hradit zaměstnavatel, ale bude ji hradit Sociální pojišťovna z nemocenského pojištění,“ vysvětlil ministr práce , sociálních věcí a rodiny Milan Krajniak (Jsme rodina).

Novelou se podle MPSVR slaďují právní předpisy České republiky se směrnicí EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a osob s pečovatelskými povinnostmi. Vzhledem k tomu, že období pobírání mateřského jiným pojištěncem (otcem) je v podmínkách ČR ve srovnání s jinými zeměmi EU nastaveno nadstandardně, novela navrhuje, aby se období výplaty mateřského otci po narození dítěte započítávalo do úhrnného období nároků na mateřské u stejného dítěte.

Podle schválené novely otci dítěte během otcovské dovolené vznikne nárok na dávku mateřské jiného pojištěnce (otce) ze sociálního pojištění v rozsahu 14 kalendářních dnů v období šesti týdnů od narození dítěte, bez ohledu na skutečnost, zda matka dítěte pobírá mateřské nebo rodičovský příspěvek.

Nárok na mateřské si nově budou moci otcové rozdělit na dvě období (současný nárok se rozdělí na samostatné nároky). Ve srovnání se současnou právní úpravou se aktuálně ucelené období (např. 28 týdnů) nároku na mateřské jiného pojištěnce (otce) může rozdělit na dvě období pobírání mateřského (např. dva týdny a 26 týdnů při péči o jedno dítě). Těsně po narození dítěte si tedy bude moci požádat o dávku v délce maximálně dvou týdnů ao zbytek si může požádat později. Toto období dvou týdnů se započítá do celkového období 28 týdnů, během kterého má otec (při péči o jedno dítě) nárok na mateřské i v současnosti.

Newborn baby is sleeping in small transparent portable plastic bed. Baby first days of life is lying in a hospital crib after birth.

Mateřské během otcovské dovolené bude financováno z nemocenského pojištění vykonávaného Sociální pojišťovnou. V souvislosti s péčí o narozené dítě mu nadále bude patřit placená otcovská dovolená v délce 28 týdnů, resp. 31 týdnů, jde-li o osamělého muže nebo v trvání 37 týdnů, pokud se jedná o dvě nebo více dětí.

pr článek

Další články autora