Čtvrtek, 23 března, 2023
aktualne

Zřizování e-schránek pro orgány veřejné moci by se mělo…

Zřizování elektronických schránek pro orgány veřejné moci by mělo být racionalizováno. Vyplývá to z návrhu novely zákona o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci (zákon o e-Governmentu) z dílny Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace (MIRRI) SR, který ve čtvrtek projednala a schválila vláda. Navrhuje se, aby novela vstoupila v platnost 1. října 2022.

„Zavedením přesnějších pravidel a odstraněním zbytečných překážek usnadníme elektronickou komunikaci nejen úřadům mezi sebou, ale přínos této novely pocítí i samotní uživatelé elektronických schránek. Svou elektronickou schránku dnes aktivně využívá více než 207.000 občanů a přes 520.000 podnikatelů. Děláme vše pro to, aby komunikaci co nejvíce zjednodušovali a učinili uživatelsky příjemnou. Za takovou změnu považujeme například i to, že občané při kontaktu s bankou už nebudou muset chodit konvertovat dokumenty k notáři či na poštu. Další změnou je zjednodušení podpisu podání jedním klikem,“ upřesnila ministryně investic, regionálního rozvoje a informatizace Veronika Remišová (Za lidí).

„Cílem návrhu zákona je reflektovat některé otázky aplikační praxe a upravit nastavení vztahů v zákoně o e-Governmentu v souladu s identifikovanými potřebami adresátů právní úpravy,“ přiblížilo ve vládním materiálu ministerstvo investic.

Podle MIRRI se navrhuje racionalizace pravidel zřizování elektronických schránek pro orgány veřejné moci, a to iv případech, kdy je nositelem veřejné moci fyzická osoba, která vykonává funkci, je zaměstnána nebo je v jiném právním vztahu k subjektu, který má aktivovanou elektronickou schránku v postavení orgánu veřejné moci (například ředitel školy).

Návrhem zákona podle ministerstva investic dochází k úpravě zřizování a aktivace elektronických schránek zapsaných organizačních složek a také ke sjednocení režimu deaktivace elektronických schránek fyzických osob podnikatelů s právnickými osobami a orgány veřejné moci.

„K úpravě pravidel doručování se přistupuje s cílem minimalizovat spekulativní řízení při deaktivaci elektronické schránky a s cílem zefektivnit činnost orgánů veřejné moci při doručování elektronických úředních dokumentů. Touto úpravou pravidel se uložené zprávy doručí, čímž se sníží zátěž pro orgány veřejné moci s opětovným doručováním. Na základě podnětů z aplikační praxe se umožňuje vytváření elektronického úředního dokumentu i jako elektronického dokumentu bez použití elektronického formuláře,“ upřesnilo ministerstvo investic.

Návrhy v oblasti autentifikace podle MIRRI otevírají právní úpravu pro používání jiných než dnes v zákoně o e-Governmentu stanovených autentifikátorů a v oblasti autorizace se zohledňuje požadavek kontroly gestora elektronické služby nad určováním akceptovaných způsobů autorizace pro účely použití jiných autorizačních prostředků než kvalifikovaný elektronický podpis.

Close-up of woman typing on computer keyboard at workplace. Businesswoman using desktop computer in office.

V zaručené konverzi dochází k rozšíření okruhu oprávněných osob a v návaznosti na požadavky z praxe se v rámci přechodného období navrhuje zefektivnit proces provádění zaručené konverze.

Zásadní změnou je zrušení institutu integrovaného obslužného místa v části asistovaného výkonu veřejné moci, zejména z důvodu přehodnocení nákladů a přínosů a vzhledem k tomu, že poskytnutí asistovaného podání za občana si našlo jen minimální uplatnění v praxi. Nadále však bude zachována využívána možnost vydávání odpisů a výpisů a provádění zaručené konverze.

pr článek

Další články autora